Bếp chiên nhúng dùng gas

Bếp chiên nhúng dùng gas

Sử dụng gas, hiệu suất nhiệt cao.
Được trang bị cặp nhiệt.
Thiết bị an toàn sẽ tự động cắt nguồn cung cấp gas.
Được trang bị thiết bị an toàn giới hạn cao.

Bếp chiên nhúng điện

Bếp chiên nhúng điện

Bếp với thiết kế thép không rỉ ít bị ăn mòn
Hệ thống truyền nhiệt tốt hơn.
Thời gian phục hồi nhiệt độ nhanh hơn

bếp chiên nhúng dùng điện

Bếp chiên nhúng dùng điện

Thiết kế đơn giản và dễ sử dụng

Giữ nhiệt tốt