5 bước để giúp bạn thiết kế bếp công nghiệp

Điều quan trọng là bếp công nghiệp cần an toàn, hiệu quả, và giúp bạn tạo ra thức ăn ngon. Thiết kế bếp công nghiệp được lên kế hoạch cẩn thận sẽ tiết kiệm tiền bạc và thời gian. Kế hoạch thiết kế bếp công nghiệp được quyết định bởi các yêu cầu không gian, ngân sách, thiết bị nhà hàng. Đọc tiếp để tìm hiểu các bước cần … [Read more...]

Điều gì cần xem xét khi thiết kế bếp công nghiệp cho nhà hàng khách sạn

Bí mật của một nhà bếp công nghiệp thành công là trong thiết kế. Nhà bếp không được thiết kế thích hợp thì nó sẽ không cung cấp những gì bạn cần. Thiết kế bếp công nghiệp là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi kỹ năng, chuyên môn, và nhiều khía cạnh cần được xem xét. Bạn cần có thời gian nghiên cứu và lập kế hoạch cẩn thận … [Read more...]