Chính sách vận chuyển giao nhận

  • Đối với bán lẻ thì chúng tôi miễn phí giao hàng tại khu vực nội thành Hà Nội. Các khu vực khác tính phí vận chuyển theo từng đơn hàng và theo thỏa thuận với khách hàng.
  • Đối với các đơn vị thương mại chúng tôi giao hàng tại kho