Tủ trưng bày bánh nóng hình chữ nhật

Tủ được chiếu sáng bởi đèn huỳnh quang
Lý tưởng cho việc đựng bánh
Bên dưới tủ có sẵn cho kho dự trữ bánh ngọt

Đặc điểm nổi bật tủ trưng bày bánh nóng hình chữ nhật

  • Tủ được chiếu sáng bởi đèn huỳnh quang
  • Lý tưởng cho việc đựng bánh
  • Bên dưới tủ có sẵn cho kho dự trữ bánh ngọt

Thông số kỹ thuật tủ trưng bày bánh nóng hình chữ nhật

Mã sản phẩm

Kích thước sản phẩm (LxWxH) (mm) Kích thước đóng gói (LxWxH) (mm) Nhiệt độ Số ngăn Điện áp (A) Công suất (W) Khối lượng bao bì (m3)
Kính nhiều lớp (màu đỏ) Kính nhiều lớp (màu đen)
RHDW09GM13-2 RHDW09SB13-2 900 x 700 x 1350 950 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 2 7.00 1660 1.00
RHDW12GM13-2 RHDW12SB13-2 1200 x 700 x 1350 1250 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 2 7.50 1730 1.33
RHDW15GM13-2 RHDW15SB13-2 1500 x 700 x 1350 1550 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 2 7.60 1750 1.65
RHDW18GM13-2 RHDW18SB13-2 1800 x 700 x 1350 1850 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 2 14.60 3350 1.97
RHDW24GM13-2 RHDW24SB13-2 2400 x 700 x 1350 2450 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 2 15.00 3460 2.60
RHDW09GM13-3 RHDW09SB13-3 900 x 700 x 1350 950 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 3 7.00 1660 1.00
RHDW12GM13-3 RHDW12SB13-3 1200 x 700 x 1350 1250 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 3 7.50 1730 1.33
RHDW15GM13-3 RHDW15SB13-3 1500 x 700 x 1350 1550 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 3 7.60 1750 1.65
RHDW18GM13-3 RHDW18SB13-3 1800 x 700 x 1350 1850 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 3 14.60 3350 1.97
RHDW24GM13-3 RHDW24SB13-3 2400 x 700 x 1350 2450 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 3 15.00 3460 2.60

 

Mã sản phẩm Kích thước sản phẩm (LxWxH) (mm) Kích thước đóng gói (LxWxH) (mm) Nhiệt độ Số ngăn Điện áp (A) Công suất (W) Khối lượng bao bì (m3)
RHDW-09SS-2 900 x 700 x 1350 950 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 2 7.00 1660 1.00
RHDW-12SS-2 1200 x 700 x 1350 1250 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 2 7.18 1680 1.33
RHDW-15SS-2 1500 x 700 x 1350 1550 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 2 7.23 1700 1.65
RHDW-18SS-2 1800 x 700 x 1350 1850 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 2 13.26 2897 1.97
RHDW-24SS-2 2400 x 700 x 1350 2450 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 2 14.65 3390 2.60
RHDW-09SS-3 900 x 700 x 1350 950 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 3 7.00 1660 1.00
RHDW-12SS-3 1200 x 700 x 1350 1250 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 3 7.18 1680 1.33
RHDW-15SS-3 1500 x 700 x 1350 1550 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 3 7.23 1700 1.65
RHDW-18SS-3 1800 x 700 x 1350 1850 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 3 13.26 2897 1.97
RHDW-24SS-3 2400 x 700 x 1350 2450 x 770 x 1380 40°C ~ 70°C 3 14.65 3390 2.60

Hình ảnh tủ trưng bày bánh nóng hình chữ nhật

tủ trưng bày bánh nóng hình chữ nhật

Tủ trưng bày bánh nóng hình chữ nhật

Kích thước tủ trưng bày bánh nóng hình chữ nhật

Kích thước tủ trưng bày bánh nóng hình chữ nhật

Kích thước tủ trưng bày bánh nóng hình chữ nhật