Bàn đông Berjaya 3 cánh 2,1m

Mã sản phẩm: BS3DF7/Z

Nhiệt độ: -20℃ ~ -12℃

Kích thước: 2100 x 760 x 840 mm

Dung tích: 575 lít

Bàn đông 2 cánh BERJAYA 1,8m

Mã sản phẩm: BS2DF6/Z

Nhiệt độ: -20℃ ~ -12℃

Kích thước: 1800 x 760 x 840 mm

Dung tích: 500 lít

Bàn đông 2 cánh BERJAYA 1,5m

Mã sản phẩm: BS2DF5/Z

Nhiệt độ: -20℃ ~ -12℃

Kích thước: 1500 x 760 x 840 mm

Dung tích: 387L

Bàn đông 2 cánh BERJAYA 1,2m

Model: BS2DF4/Z

Nhiệt độ: -20℃ ~ -12℃

Dung tích: 278 lít

Kích thước DxRxC: 1200 x 760 x 840 mm

Bàn đông 2 cánh Berjaya, bàn đông 3 cánh Berjaya

Model:

BS 2DF4/Z (2 cánh)
BS 2DF5/Z (2 cánh)
BS 2DF6/Z (2 cánh)
BS 3DF7/Z (3 cánh)
BS 3DF8/Z (3 cánh)