Bàn nửa đông nửa mát Berjaya 3 cánh 2,4m

MODEL: BS3D2C1F8 / Z

Kích thước bên ngoài (mm): 2100 x 760 x 840

Công suất làm lạnh: 680 W

Bàn nửa đông nửa mát 3 cánh Berjaya 2,1m

MODEL: BS3D2C1F7 / Z

Kích thước bên ngoài (mm): 2100 x 760 x 840

Công suất làm lạnh: 680 W

Bàn nửa đông nửa mát 2 cánh Berjaya 1,8m

MODEL: BS2DCF6/Z

Kích thước bên ngoài: 1800 x 760 x 840 (mm)

Công suất làm lạnh (W): 456 – 504

Bàn nửa đông nửa mát 2 cánh Berjaya 1,5m

MODEL: BS2DCF5/Z

Kích thước bên ngoài: 1500 x 760 x 840 (mm)

Công suất làm lạnh (W): 418 – 462

Bàn nửa đông nửa mát Berjaya 1,2m

MODEL: BS2DCF4/Z

Kích thước bên ngoài (mm): 1200 x 760 x 840

Công suất làm lạnh: 362 W

Bàn nửa đông nửa mát 2 cánh Berjaya, 3 cánh Berjaya

– Nhiệt độ: +2 đến +8 (Mát)
– Nhiệt độ: -10 đến -18 (Đông)
– Hệ thống thổi khí lạnh
– Cửa kiên cố