Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7FE10

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7FE10

* Hàng mới 100%
* Bảo hành chính hãng
* Thân bếp được làm bằng thép không gỉ
* Hệ thống vỏ cách điện an toàn, cao cấp.
* Đổi trả đối với sản phẩm có có lỗi từ nhà sản xuất

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7FE10D

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7FE10D

* Hàng mới 100%
* Bảo hành chính hãng
* Thân bếp được làm bằng thép không gỉ
* Hệ thống vỏ cách điện an toàn, cao cấp.
* Đổi trả đối với sản phẩm có có lỗi từ nhà sản xuất

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7FE20D

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7FE20D

* Hàng mới 100%
* Bảo hành chính hãng
* Thân bếp được làm bằng thép không gỉ
* Hệ thống vỏ cách điện an toàn, cao cấp.
* Đổi trả đối với sản phẩm có có lỗi từ nhà sản xuất

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7FE20D

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7FE20D

* Hàng mới 100%
* Bảo hành chính hãng
* Thân bếp được làm bằng thép không gỉ
* Hệ thống vỏ cách điện an toàn, cao cấp.
* Đổi trả đối với sản phẩm có có lỗi từ nhà sản xuất

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7ME10

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7ME10

* Hàng mới 100%
* Bảo hành chính hãng
* Thân bếp được làm bằng thép không gỉ
* Hệ thống vỏ cách điện an toàn, cao cấp.
* Đổi trả đối với sản phẩm có có lỗi từ nhà sản xuất

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7ME20

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 7ME20

* Hàng mới 100%
* Bảo hành chính hãng
* Thân bếp được làm bằng thép không gỉ
* Hệ thống vỏ cách điện an toàn, cao cấp.
* Đổi trả đối với sản phẩm có có lỗi từ nhà sản xuất

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 9ME10

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 9ME10

* Hàng mới 100%
* Bảo hành chính hãng
* Thân bếp được làm bằng thép không gỉ
* Hệ thống vỏ cách điện an toàn, cao cấp.
* Đổi trả đối với sản phẩm có có lỗi từ nhà sản xuất

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 9ME20

Bếp chiên nhúng điện Inoksan 9ME20

* Hàng mới 100%
* Bảo hành chính hãng
* Thân bếp được làm bằng thép không gỉ
* Hệ thống vỏ cách điện an toàn, cao cấp.
* Đổi trả đối với sản phẩm có có lỗi từ nhà sản xuất

Bếp chiên nhúng dùng gas Berjaya

Sử dụng gas, hiệu suất nhiệt cao.
Được trang bị cặp nhiệt.
Thiết bị an toàn sẽ tự động cắt nguồn cung cấp gas.
Được trang bị thiết bị an toàn giới hạn cao.

Bếp chiên nhúng điện Berjaya

Bếp với thiết kế thép không rỉ ít bị ăn mòn
Hệ thống truyền nhiệt tốt hơn.
Thời gian phục hồi nhiệt độ nhanh hơn

Bếp chiên nhúng dùng điện

Thiết kế đơn giản và dễ sử dụng

Giữ nhiệt tốt