Bếp chiên nhúng điện berjaya

Bếp chiên nhúng điện Berjaya

Bếp với thiết kế thép không rỉ ít bị ăn mòn
Hệ thống truyền nhiệt tốt hơn.
Thời gian phục hồi nhiệt độ nhanh hơn

bếp chiên nhúng dùng điện

Bếp chiên nhúng dùng điện

Thiết kế đơn giản và dễ sử dụng

Giữ nhiệt tốt