Bếp chiên bề mặt dùng gas nửa phẳng nửa nhám

Model:
Loại để bàn: GG2B12R
Loại chân đứng: GG2B12RFS

Bếp chiên bề mặt dùng điện

Lý tưởng cho các món chiên phục vụ theo kiểu tự chọn.
Bề mặt cao cấp để nướng không dính và làm sạch dễ dàng.
Kiểm soát nhiệt duy trì nhiệt độ một cách tự động

Bếp chiên bề mặt dùng gas

Bếp chiên bề mặt dùng gas để bàn

Model: GG2B, GG3B, GG4B

Bếp chiên bề mặt dùng gas chân đứng

Model: GG2BFS, GG3BFS, GG4BFS

Bếp nướng nhân tạo dùng gas

Bếp nướng gang nhân tạo

Model: CB 3B, CB 5B, CB 3BFS, CB 5BFS

Bếp nướng than đá nhân tạo

Model: CRB 2B, CRB 3B, CRB 2BFS, CRB 3BFS

Bếp chiên nướng bề mặt dùng gas

Model: CB3BGG1B và CB3BGG1BFS

Kích thước bề mặt nấu : 292 x 450 mm

Thể tích : 0.3 m3