Máy làm đá Scotsman AC 226

Máy làm đá Scotsman AC 226

 • Kích thước (mm): 1078(w) x 715(d) x 1005(h) 1085 có chân
 • Tối đa sản xuất / 24 giờ / ngày: 150 kg / 7500 viên
 • Dung lượng thùng: 70 kg
 • Cân nặng: 96 kg
 • Tiêu thụ nước / 24h (A): 336L
 • Tiêu thụ nước / 24h (W): 3336L
 • Tùy chọn điện áp: 230/50/1
Máy làm đá Scotsman AC 206

Máy làm đá Scotsman AC 206

 • Kích thước (mm): 1250(w) x 620(d) x 779(h) 859 có chân
 • Tối đa sản xuất / 24 giờ / ngày: 137 kg / 6850 viên
 • Dung lượng thùng: 50 kg
 • Cân nặng: 84 kg
 • Tiêu thụ nước / 24h (A): 288 L
 • Tiêu thụ nước / 24h (W): 2496 L
 • Tùy chọn điện áp: 230/50/1
Máy làm đá Scotsman AC 176

Máy làm đá Scotsman AC 176

 • Kích thước (mm): 680(w) x 600(d) x 990(h) 1080 có chân
 • Tối đa sản xuất / 24 giờ / ngày: 85 kg / 4250 viên
 • Dung lượng thùng: 48 kg
 • Cân nặng: 80 kg
 • Tiêu thụ nước / 24h (A): 150 L
 • Tiêu thụ nước / 24h (W): 1050 L
 • Tùy chọn điện áp: 230/50/1
Máy làm đá Scotsman AC 126

Máy làm đá Scotsman AC 126

 • Kích thước (mm): 680(w) x 600(d) x 920(h) 1010 có chân
 • Tối đa sản xuất / 24 giờ / ngày: 71 kg / 3700 viên
 • Dung lượng thùng: 39 kg
 • Cân nặng: 65 kg
 • Tiêu thụ nước / 24h (A): 190 L
 • Tiêu thụ nước / 24h (W): 750 L
 • Tùy chọn điện áp: 230/50/1
Máy làm đá Scotsman AC 106

Máy làm đá Scotsman AC 106

 • Kích thước (mm): 530(w) x 600(d) x 850(h)
 • Tối đa sản xuất / 24 giờ / ngày: 50 kg / 2500 viên
 • Dung lượng thùng: 23 kg
 • Cân nặng: 54 kg
 • Tiêu thụ nước / 24h (A): 136 L
 • Tiêu thụ nước / 24h (W): 550 L
 • Tùy chọn điện áp: 230/50/1
Máy làm đá Scotsman AC 86

Máy làm đá Scotsman AC 86

 • Kích thước (mm): 386 (w) x 600 (d) x 695 (h) (+120 có chân)
 • Tối đa sản xuất / 24 giờ / ngày: 38 kg / 1900 viên đá
 • Dung lượng thùng: 19 kg
 • Cân nặng: 44 kg
 • Tiêu thụ nước / 24h (A): 144 L
 • Tiêu thụ nước / 24h (W): 520 L
 • Tùy chọn điện áp: 230/50/1
Máy làm đá Scotsman AC 56

Máy làm đá Scotsman AC 56

 • Kích thước (mm): 386 (w) x 600 (d) x 695 (h) (+120 có chân)
 • Tối đa sản xuất / 24 giờ / ngày: 24 kg / 1200 khối
 • Dung lượng thùng: 12,5 kg
 • Cân nặng: 36 kg
 • Tiêu thụ nước / 24h (A): 89 L
 • Tiêu thụ nước / 24h (W): 485 L
 • Tùy chọn điện áp: 230/50/1
Máy làm đá Scotsman AC 46

Máy làm đá Scotsman AC 46

 • Kích thước (mm): 386 (w) x 600 (d) x 645 (h)
 • Tối đa sản xuất / 24 giờ / ngày: 24 kg / 1200 khối
 • Dung lượng thùng: 9 kg
 • Cân nặng: 35 kg
 • Tiêu thụ nước / 24h (A): 77 L
 • Tiêu thụ nước / 24h (W): 400 L
 • Tùy chọn điện áp: 230/50/1
Máy làm đá vảy Scotsman MF 36AS

Máy làm đá vảy Scotsman MF 36AS

 • Nhãn hiệu: Scotman
 • Kích thước: 564 x 536 x 531 mm
Máy làm đá vảy Scotsman MF 26AS

Máy làm đá vảy Scotsman MF 26AS

 • Nhãn hiệu: Scotman
 • Kích thước: 564 x 536 x 531 mm
Máy làm đá Scotsman MV 1006AS

Máy làm đá Scotsman MV 1006AS

 • Nhãn hiệu: Scotman
 • Kích thước: 760 x 620 x 725 mm
Máy làm đá viên Scotsman MV 806AS

Máy làm đá viên Scotsman MV 806AS

 • Model: MV 806AS
 • Nhãn hiệu: Scotman
 • Kích thước: 760 x 620 x 725 mm