Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Berjaya

Model: BSDU2F2C/Z

Kích thước tủ DxRxC: 1300x770x2060 mm

KT ngăn mát DxRxC: 540x640x1460 mm

KT ngăn đông DxRxC: 540x640x1460 mm

Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh Berjaya

Model: BSDU4C2F/Z

Kích thước tủ DxRxC: 1950x770x2060 mm

KT trong ngăn mát DxRxC: 1180x640x1460 mm

KT trong ngăn đông DxRxC: 540x640x1460 mm

Tủ nửa đông nửa mát Berjaya

Hãng sản xuất: Berjaya

Hệ thống thổi khí lạnh tự động

Hệ thống cửa từ chắc chắn

Tủ trưng bày nửa đông nửa mát

Tủ trưng bày nửa đông nửa mát

Hệ thống thổi khí lạnh tự động

Hệ thống cửa đóng tự động

Hệ thống sấy kính