Cách khắc phục sự cố tủ đông không lạnh

Nhiều yếu tố có thể khiến tủ đông không lạnh.  Làm sạch cuộn dây ngưng tụ Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến tủ đông không lạnh là bình ngưng bẩn. Các đơn vị ngưng tụ có công việc khó khăn nhất, bên cạnh máy nén khí động cơ, của tất cả các thành phần trong hệ thống làm lạnh kín. Công việc … [Read more...]