Ưu điểm máy làm đá trong chế biến thực phẩm

Máy làm đá với hiệu quả cao, mất lạnh thấp Máy làm đá phun nước lạnh xung quanh. Toàn bộ thiết bị bay hơi hoàn toàn tiếp xúc với nguồn nước, và nhanh chóng bị bốc hơi để tạo thành đá. Thiết bị bay hơi được bảo vệ với cách nhiệt hiệu quả cao. Máy làm đá sản xuất với chất lượng tốt, khô Các thiết … [Read more...]