Chính sách bảo hành (đổi trả/hoàn tiền)

1. Điều kiện bảo hành hợp lệ Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau: - Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành tại thời điểm khách hàng yêu cầu - Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi kỹ thuật trong quy trình sản xuất. - Sản phẩm phải còn nguyên dạng, nhãn sản phẩm, kiểu sản phẩm, số … [Read more...]