Quy định và hình thức thanh toán

Tất cả các sản phẩm đều được quy định chung của chúng tôi , đối với các đơn vị thương mại cần phải thực hiện các quy ước và hình thức sau : Đối với mặt hàng có sẵn thì đặt hàng giao nhận tại kho Thanh toán trước khi nhận hàng Đối với mặt hàng không có sẵn phải đợi trong vòng 3- 6 tháng Hình thức thanh toán … [Read more...]